Foto's Bekijken

 

In het kort...
In het kort, de beleving en herinnering die Milko, Ray en Regillio met hun Mama Roemie hebben gehad

Lieve Mama,

 

Jij was iemand die open stond voor iedereen. Je stond klaar voor een ander als men een luisterend oor nodig had en toonde altijd medeleven. Je vond het fijn om onder de mensen te zijn en omgekeerd vonden mensen het fijn met jouw aanwezigheid.

Jezelf wegcijferen voor een ander scheen geen probleem voor je te zijn. Je stelde een ander altijd voorop.

Zelfs op je werk beschouwde men je als een soort moeder.

Ook familie was voor jou erg belangrijk. Het samen zijn vond je heel fijn.

Ondanks dat je dromen had die niet vervuld zijn, was je tevreden met wat je had.

Je was een vrouw vol emoties. Je kon net zo hard lachen als dat je kon huilen.

 

Wij zijn je diep dankbaar, voor de normen en waarden en het respect naar een ander, die je ons als moeder hebt bijgebracht. Jij wilde meer aan ons geven dan eigenlijk in jouw macht lag, maar wij zijn tevreden met wat jij ons hebt geschonken.

De kleine dingen die wij samen deden, zoals het elke ochtend naar je werk brengen, zaterdag boodschappen halen, tot in de late uurtjes babbelen over van alles en nog wat, zullen we ontzettend missen.

Je was trots op je kleinkinderen Shaif en Shafier en wilde eigenlijk nog een heleboel, maar je beschouwde ook kinderen van onze neven en nichten als je eigen.

Ik wil ook zeggen dat ik altijd blij zal zijn dat je mij hebt gesteund en bijgestaan in mijn bittere en moeilijke tijden.

 

Je hebt ons geleerd om tevreden te zijn met wat je hebt, goed voor anderen te zijn, elkaar lief te hebben, geduldig te zijn, geloof in jezelf te hebben, gewoon doorzetten en vooral niet op te geven. Deze lessen zullen wij voor altijd bij ons dragen.

Jij zult altijd in onze gedachten en in ons hart voortleven.

Als wij u tekort hebben gedaan in welk opzicht dan ook, dan vragen wij bij deze om vergiffenis.

 

Je bent nu tevreden. Jij hebt gewacht totdat je omringd was door je zonen. Wij waren erbij in je laatste uren. Je hebt een velle strijd gestreden en nu mag je rusten.

Jij hebt hier fijne en minder fijne tijden gekent, maar bij de Heer zal je het veel fijner hebben.

Wij weten dat het zo moet zijn, maar dat maakt het gemis niet minder pijnlijk.

Toen je pijn leed zei je vaak, " Oh Gusti Allah Aku Ndjaloh Ngapuroh", dit is vertaald " God schenk mij vergiffenis ", de Heer zal je verzoek zeker inwilligen.

 

Vaarwel lieve Mama, we houden van je.

 

 
Milko, Ray en Regillio